Postępowania

Tytuł Data publikacji
Dostawy wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/12/05
Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/27
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/11/24
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/11/24
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/11/23
Sukcesywne dostawy mleka i nabiału dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/23
Ochrona osób i mienia obiektu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/23
Sukcesywne dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/23
Rozbudowa systemu podnośników podsufitowych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/15
Ochrona osób i mienia obiektu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/11/13
Dostawy wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/11/09
Dostawy wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/08/02
Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/06/30
Sukcesywne dostawy artykułów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/06/05
Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/06/05
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/05/17
Sukcesywne dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/05/17
Sukcesywne dostawy mleka i nabiału dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2023/05/17
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/05/17
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2023/05/17
Dostawy wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2023/01/05
Dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części. 2022/12/05
Dostawy mleka i nabiału dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. 2022/12/05
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części 2. 2022/12/05
Dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części 2022/11/16
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części 2. 2022/11/16
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części 2 - UNIEWAŻNIONE. 2022/11/16
Dostawy mleka i nabiału dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie - UNIEWAŻNIONE. 2022/11/14
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie. 2022/09/05
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie. 2022/08/10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - SAMOCHODY OSOBOWE 2022/05/25
Oszacowanie wartości zamówienia USŁUGI SPOŁECZNE – OCHRONA MIENIA w 2022 roku. 2021/11/22
„Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej”. Projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 2021/09/13
Modernizacja istniejącej instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody zimnej użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie” 2021/07/29
Oszacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej. 2021/07/27
Oszacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej. 2021/03/17
Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2021/03/05
Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 2021/02/17
Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę akcesoriów w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2021/02/03
Oszacowanie wartości zamówienia wykonanie i dostawa Pudełek „Niezapominajka” w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2021/02/03
Oszacowanie wartości zamówienia druk i dostawa publikacji: Poradnik Opiekuna w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2021/02/03
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2020/11/13
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2020/11/05
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2020/10/27
Oszacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej. 2020/10/13
Usługi społeczne projekt “Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin„ cz. 4 i cz.5 2020/07/06
Usługi społeczne w ramach projektu “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 2020/05/07
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 2020/04/23
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17. 2020/04/01
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części 2020/02/03
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2018/06/11
Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie 2018/05/29