Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia USŁUGI SPOŁECZNE – OCHRONA MIENIA w 2022 roku.

Treść ogłoszenia:

 USŁUGI SPOŁECZNE – OCHRONA MIENIA

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty –Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na usługę
z zakresu ochrony mienia na terenie Domu  Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na ochronie mienia dla Zamawiającego.

Ochrona obiektu będzie pełniona we wszystkie dni miesiąca w roku 2022 w godzinach od 7.00 do 19.00 przez jednego agenta ochrony.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl w terminie do dnia 26.11.2021 r.

W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/szacowanie_wartosci_-_uslugi_spoleczne_ochrona_mienia_2021/Szacowanie_OCHRONA_1.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/szacowanie_wartosci_-_uslugi_spoleczne_ochrona_mienia_2021/Zalacznik_nr_1_do_szacowania.pdf

Data publikacji:

2021/11/22
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/11/22, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/11/22 16:31:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/11/22 16:31:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/11/22 16:30:45 nowa pozycja