Status prawny


Dom działa na podstawie:

1/ Statutu nadanego Uchwałą LIV/1019/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10.04.2006 r. zmienionej Uchwałą Nr LXIII/1176/06 z dnia 16.10.2016 r., Uchwałą Nr IX/279/07 z dnia 14.05.2007 r., Uchwałą Nr XXXII/798/09 z dnia 23.02.2009 r., Uchwałą Nr XI/242/15 z dnia 08.09.2015 r. i Uchwałą Nr XIV/485/20 z dnia 28.01.2020 r.

2/ Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem NR 126/2023 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 7 marca  2023 r.

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Regulamin_Organizacyjny_/Zarzadzenie_Nr_126_Prezydenta_Miasta_Szczecin_z_dnia_7_marca_2023_r__(2).pdf
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", wytworzono: 2018/05/18, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2023/03/16 12:33:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2023/03/16 12:33:15 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2023/03/16 12:29:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/08/03 14:28:55 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/03 15:14:26 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/03 15:09:44 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/03 15:05:20 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/03 15:03:00 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/03 15:00:14 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/01/08 14:00:33 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/18 12:54:31 nowa pozycja