Postępowania

Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

 Znak sprawy: ZP-US/07/2020-RPO 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE PN.:
 
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej,
realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
 
 Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godziny 10.00.

SIWZ i pozostałe załączniki:

 /BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_ogloszenie_o_zamowieniu/Ogloszenie_o_zamowieniu-uslugi_szkoleniowe.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_ogloszenie_o_zamowieniu/zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_ogloszenie_o_zamowieniu/zalacznik_nr_2_Wykaz_osob.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_ogloszenie_o_zamowieniu/zalacznik_nr_3_umowa-uslugi_szkoleniowe.pdf

Data publikacji:

2020/10/27

Wynik postępowania:

 Szczecin 05.11.2020 r.

Dotyczy:     postępowania na usługę społeczną prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych pn.:Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennejrealizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej” realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zostało unieważnione na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_ogloszenie_o_zamowieniu/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania-strona_BIP.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul. Krucza 17, wytworzono: 2020/10/27, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/11/09 17:06:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/11/09 17:06:46 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/27 17:08:12 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/27 17:04:38 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/27 17:03:05 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/27 17:00:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/27 17:00:06 nowa pozycja