Postępowania

Modernizacja istniejącej instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody zimnej użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie”

Treść ogłoszenia:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f5c297f-917f-433d-9718-936e78e90315

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Hydranty_2021/2021_BZP_00130744_01_ogloszenie_bzp_29_07_2021.pdf

 

Nr sprawy: ZP/02/2021                                                                

Szczecin, dnia 13 sierpnia 2021 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zadanie inwestycyjne

 

pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji wodnej polegającej na rozdzieleniu wody zimnej użytkowej od zasilającej hydranty wewnętrzne

w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach zawartych w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Cena [zł]

Okres

gwarancji i rękojmi [miesiące]

Wysokość kary

 [%]

 

1

FALA

Stanisław Wleklak, Michał Wleklak Sp. J.

ul. Gen. A. Litwinowicza 3
71-073 Szczecin

 

245 160,00

 

65

 

0,9

 

 

2

KONSORCJUM

  1. FABRYKA WODY

Mariusz Smolibocki, Dobrosław Pulit s. c.
Boh. Warszawy 40/ 2 F13
70-342 Szczecin

 

 

 

267 000,00

 

 

 

65

 

 

 

0,9

  1. Zakład Ogólnobudowlany – Handel Prefabud IX Piotr Jóźwiak

ul. Bukowa 24/2

71 – 024 Szczecin

Data publikacji:

2021/07/29

Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP/02/2021                                                                          

Szczecin, dnia 02.09.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie inwestycyjne

 

pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji wodnej polegającej na rozdzieleniu wody zimnej użytkowej od zasilającej hydranty wewnętrzne

w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.                                                         

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Ofertę nr 1

 

FALA Stanisław Wleklak, Michał Wleklak Sp. J., ul. Gen. A. Litwinowicza 3, 71-073 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami, określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Cena [zł]

Okres

gwarancji i rękojmi [miesiące]

Wysokość kary

 [%]

Łączna liczba punktów

 

1

FALA

Stanisław Wleklak, Michał Wleklak Sp. J.

ul. Gen. A. Litwinowicza 3
71-073 Szczecin

 

245 160,00

 

65

 

0,9

100

 

60 pkt

 

30 pkt

 

10 pkt

 

 

 

 

2

KONSORCJUM:

  1. FABRYKA WODY

Mariusz Smolibocki, Dobrosław Pulit s. c.
Boh. Warszawy 40/ 2 F13
70-342 Szczecin

 

 

 

 

267 000,00

 

 

 

 

65

 

 

 

 

0,9

 

 

 

95

  1. Zakład Ogólnobudowlany – Handel Prefabud IX Piotr Jóźwiak

ul. Bukowa 24/2

71 – 024 Szczecin

 

55 pkt

30 pkt

10 pkt

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Hydranty_2021/informacja_w_wyborze_HYDRANTY.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/07/29, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Kamila Witasik, dnia: 2021/09/02 13:48:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Witasik 2021/09/02 13:48:01 modyfikacja wartości
Kamila Witasik 2021/09/02 13:43:54 modyfikacja wartości
Kamila Witasik 2021/09/02 13:41:38 modyfikacja wartości
Kamila Witasik 2021/09/02 13:39:37 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/08/13 15:50:08 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/08/13 14:44:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/07/29 15:28:17 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/07/29 14:47:10 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/07/29 13:30:01 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/07/29 13:22:23 nowa pozycja