Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej.

Treść ogłoszenia:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienia 

Usługi szkoleń grupowych

z zakresu metod i technik terapeutycznych,

z zakresu komunikacji,

z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych,

z zakresu aspektów prawno-socjalnych,

z zakresu metod i technik radzenia sobie ze stresem

 

dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej  w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
 
zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT
 
za świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleń grupowych z wyżej wymienionego zakresu dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
 
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.
 
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl terminie do dnia 16.10.2019r. do godziny: 12:00.
 
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia dla każdego rodzaju szkolenia odrębnie.
 
Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia:
 
1) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej na 1 tydzień przed jego planowanym rozpoczęciem.
2) Szkolenie należy przeprowadzić w miejscu wyznacz onym przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
3) W całym okresie obowiązywania umowy, należy przeprowadzić 3 szkolenia grupowe.
4) Każde szkolenie grupowe obejmuje 4 godziny zegarowe dla maksymalnie 15 uczestników. Maksymalna liczba godzin zegarowych, w całym okresie obowiązywania umowy, wynosi 12.
5) Szkolenie należy przeprowadzić od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a 15.00.
6) Usługi realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
7) Na etapie realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, materiał szkoleniowy (np. prezentacje).Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i wprowadzenia modyfikacji w przekazanym.
 
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-terapeuta.pdf
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/Zalacznik_nr_1_usluga_szkoleniowa_terapeuta.doc
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-komunikacja.pdf
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/Zalacznik_nr_1_usluga_szkoleniowa_komunikacja.doc
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-opieka.pdf
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/Zalacznik_nr_1_usluga_szkoleniowa_opieka.doc
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-prawo.pdf
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/Zalacznik_nr_1_usluga_szkoleniowa_prawo.doc
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-stres.pdf
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_10_2020_r__szacowanie_wartosci/Zalacznik_nr_1_usluga_szkoleniowa_stres.doc

Data publikacji:

2020/10/13
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2020/10/13, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/10/15 16:03:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/10/15 16:03:34 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/15 15:58:53 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/15 10:40:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/15 10:35:53 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/15 10:34:39 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/14 12:45:01 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/14 12:40:24 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/14 12:38:32 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:58:38 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:56:25 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:53:09 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:52:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:50:54 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:49:28 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/10/13 21:46:14 nowa pozycja