bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pokojowa - umowa o pracę na czas określony na zastępstwo.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko pokojowa.

Początek zatrudnienia: kwiecień 2016
Umowa o pracę na czas określony - na zastępstwo

Wymagania:

  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pokojowej.

Do zadań pokojowej będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

  1. utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych,
  2. pomoc opiekunom w czynnościach wymagających asysty drugiej osoby,
  3. pełnienie dyżurów w portierni.

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
  4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

Oferty należy składać na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 05.04.2016
Podpisał: Informatyk Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 05.04.2016
Dokument oglądany razy: 250