Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2020 r.


  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

sporządzony zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

 Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie –

w podziale na dwie części

 roboty budowlane

przetarg nieograniczony art. 39 PZP

      4 630 000,00 zł

I kwartał

2.

Dostawa sprzętu do Wypożyczalni sprzętu wspomagającego

 i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie

 dostawa

przetarg nieograniczony art. 39 PZP

         400 000,00 zł

I kwartał

3.

Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością

z powodu chorób otępiennych

 usługi

usługi społeczne art. 138o PZP

         121 000,00 zł

I kwartał

4.

Dostawa busa na potrzeby Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie

 dostawa

Baza Konkurencyjności

         123 000,00 zł

I kwartał

5.

Remonty pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

 roboty budowlane

art. 6a PZP

            42 000,00 zł

I kwartał

6.

Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób

 z niepełnosprawnością z powodu chorób otępiennych

 usługi

usługi społeczne art. 138o PZP

              2 000,00 zł

II kwartał

7.

Dostawa artykułów spożywczych

dla Domów Pomocy Społecznych

 dostawy

przetarg nieograniczony art.. 39 PZP

         830 000,00 zł

IV kwartał

postępowanie prowadzone przez DPS przy ul. Romera

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Plany_zamowien_publicznych/Plan_postepowan_na_2020_r_.docx


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie ul.Krucza 17, wytworzono: 2020/12/10, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/12/10 17:47:19
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:47:19  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:39:56  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:20:53  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:18:41  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:14:07  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:11:10  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2020/12/10 17:09:16  nowa pozycja