Ogłoszenia

Oferta pracy na stanowisko: kucharz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie


 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko:

kucharz

Początek zatrudnienia: czerwiec lipiec 2018 r.

Wymagania:

1. wykształcenie średnie gastronomiczne lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne,

2. doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza,

3. umiejętność dobrej organizacji pracy.

Do zadań kucharza będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. organizowanie i planowanie pracy zespołu,

2. kontrolowanie jakości i świeżości produktów,

3. uzgadnianie z dietetykiem jadłospisu,

4. przygotowywanie posiłków, gotowanie,

5. odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych, sprzętu oraz należyte przechowywanie produktów żywnościowych.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),

4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2016 poz. 922).

Oferty należy składać na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.

Informacje: tel. 91 455 72 10, www.dpskrucza.szczecin.pludostępnił: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, wytworzono: 2018/06/04, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2018/06/04 09:04:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2018/06/04 09:04:55 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/04 09:02:27 nowa pozycja