Status prawny


Dom działa na podstawie:

1/ Statutu nadanego Uchwałą LIV/1019/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10.04.2006 r. zmienionej Uchwałą Nr LXIII/1176/06 z dnia 16.10.2016 r., Uchwałą Nr IX/279/07 z dnia 14.05.2007 r., Uchwałą Nr XXXII/798/09 z dnia 23.02.2009 r. i Uchwałą Nr XI/242/15 z dnia 08.09.2015 r., 

2/ Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem NR 565/2020 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 4 listopada 2020 r.

BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Regulamin_Organizacyjny_/ZNr565_20_4_11-20zarzadzenie_Prezydenta_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_organizacyjnego_DPS_przy_ul__Kruczej_w_2020_r_.pdf


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", wytworzono: 2018/05/18, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/03/03 15:14:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki  2021/03/03 15:14:26  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2021/03/03 15:09:44  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2021/03/03 15:05:20  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2021/03/03 15:03:00  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2021/03/03 15:00:14  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2021/01/08 14:00:33  modyfikacja wartości 
Paweł Zarzycki  2018/05/18 12:54:31  nowa pozycja